Nawigacja

MOŻESZ WIĘCEJ- rekrutacja | Wyniki rekrutacji "Możesz więcej" | Harmonogram zajęć "Możesz więcej" | Harmonogram zajęć w ramach projektu "Możesz więcej" | "Możesz więcej" Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym z ryzyka dysleksji | "Możesz więcej"  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych | "Możesz więcej" Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy | "Możesz więcej" Zajęcia rozwijające poprzez szachy zainteresowania matematyczno-przyrodnicze | "Możesz więcej" Zajęcia rozwijające zainteresowaniaartystyczne | "Możesz więcej" Zajęcia z psychologiem | "Możesz więcej" Zajęcia z pedagogiem | "Możesz więcej" - Sprawozdanie końcowe | Nagłówek - "Od Bariery po sukces" | HARMONOGRAM ZAJĘĆ  "Od Bariery po sukces" | Aneks do harmonogramu zajęć - "Od Bariery po sukcesy" | Aneks nr 2 do harmonogramu - od 12.04.2010 - "Od Bariery po sukces" | HARMONOGRAM ZAJĘĆ  "Od Bariery po sukces"–aktualny od 3 stycznia do 1 kwietnia 2011 | "Od Bariery po sukces" Zajęcia wyrównawcze w klasach I-III- prowadząca Beata Z. | "Od Bariery po sukces" Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w kl. I-III- prowadząca Marta Ż | "Od Bariery po sukces" Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-VI: ortograffiti | "Od Bariery po sukces" Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki | "Od Bariery po sukces" Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe artystyczne: koło plastyczne w klasach IV-VI | "Od Bariery po sukces" Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające - koło języka angielskiego | "Od Bariery po sukces" Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające- koło muzyczne | "Od Bariery po sukces" Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne | "Od Bariery po sukces" Sprawozdanie końcowe

Możesz więcej

"Możesz więcej" - Sprawozdanie końcowe

Sprawozdanie z realizacji zajęć prowadzonych w ramach projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych   p. n. Możesz więcej”

w okresie   od  01.05.2013r  do  28.06.2013r

(NAZWA SZKOŁY)

            SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARZYCACH WIELKICH         

       

Nr wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Mr (wartość wskaźnika osiągana w bieżącym okresie rozliczeniowym)

Mp (wartość wskaźnika osiągana od początku realizacji projektu)

 

 

K

M

ogółem

K

M

ogółem

 

9

Liczba uczniów którzy rozpoczęli udział w projekcie (liczba beneficjentów ostatecznych BO, w tym liczba dziewczynek i chłopców)

0

0

0

6

19

25

 

18

Liczba zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych dla dzieci z trudnościami w

czytaniu i pisaniu, w tym także

zagrożonych ryzykiem dysleksji (typ 1)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

24

Nie dotyczy

Nie dotyczy

120

 

19

Liczba zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych dla dzieci z trudnościami w

zdobywaniu umiejętności

matematycznych (typ 2)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

24

Nie dotyczy

Nie dotyczy

120

 

20

Liczba zrealizowanych godzin zajęć

logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami

rozwoju mowy (typ 3)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

18

Nie dotyczy

Nie dotyczy

120

 

21

Liczba zrealizowanych godzin zajęć socjoterapeutycznych i

psychoedukacyjnych dla dzieci z

zaburzeniami komunikacji społecznej (typ4)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

22

Liczba zrealizowanych godzin zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (typ 5)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

23

Liczba zrealizowanych godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

(typ 7)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

23

Nie dotyczy

   

Nie dotyczy

124

 

24

Liczba zrealizowanych godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (typ 8)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

25

Liczba uczniów którzy rozpoczęli zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (typ 1)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

4

6

10

 

26

Liczba uczniów którzy rozpoczęli zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (typ 2)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3

7

10

 

27

Liczba uczniów którzy rozpoczęli zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (typ 3)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1

5

6

 

28

Liczba uczniów którzy rozpoczęli zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne

dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (typ 4)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

29

Liczba uczniów którzy rozpoczęli zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (typ 5)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

30

Liczba uczniów którzy rozpoczęli zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (typ 7)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5

11

16

 

31

Liczba uczniów którzy rozpoczęli zajęcia

korekcyjno-kompensacyjne (typ 8)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

32

Liczba nauczycieli  prowadzących zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (typ 1)

1

Nie dotyczy

1

1

Nie dotyczy

1

 

33

Liczba nauczycieli  prowadzących zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych(typ2)

1

Nie dotyczy

1

1

Nie dotyczy

1

 

34

Liczba nauczycieli  prowadzących zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (typ 3)

1

Nie dotyczy

1

1

Nie dotyczy

1

 

35

Liczba nauczycieli  prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne

dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (typ 4)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

36

Liczba nauczycieli  prowadzących zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (typ 5)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

37

Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ( typ 7)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2

Nie dotyczy

2

 

38

Liczba nauczycieli  prowadzących  zajęcia

korekcyjno-kompensacyjne (typ 8)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

39

Liczba zrealizowanych godzin zajęć

psychologiczno-pedagogicznych     ( zajęcia  z pedagogiem)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

6

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

12

 

 

40

Liczba zrealizowanych godzin zajęć

psychologiczno-pedagogicznych     ( zajęcia  z psychologiem)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

6

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

12

 

 

41

Liczba uczniów którzy rozpoczęli zajęcia psychologiczno-pedagogiczne( zajęcia  z pedagogiem)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

8

18

26

 

42

Liczba uczniów którzy rozpoczęli zajęcia psychologiczno-pedagogiczne( zajęcia  z psychologiem)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

8

18

26

 

43

Liczba nauczycieli  prowadzących zajęcia psychologiczno-pedagogiczne( zajęcia  z pedagogiem)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1

Nie dotyczy

1

 

44

Liczba nauczycieli  prowadzących zajęcia psychologiczno-pedagogiczne( zajęcia  z psychologiem)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1

Nie dotyczy

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                28.06.2013r                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                           ….……………………………………..

                                                                                                                                                   

                                                                                                           (Data i podpis Dyrektora Szkoły)

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zarzycach Wielkich
    Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zarzycach Wielkich,
    Zarzyce Wielkie 56 ,
    34-142 Leńcze
  • 033/876-87-12

Galeria zdjęć