Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zarzycach Wielkich

Strona główna
MOŻESZ WIĘCEJ- rekrutacja Harmonogram zajęć w ramach projektu Możesz więcej Nagłówek HARMONOGRAM ZAJĘĆ Aneks do harmonogramu zajęć Aneks nr 2 do harmonogramu - od 12.04.2010 HARMONOGRAM ZAJĘĆ –aktualny od 3 stycznia do 1 kwietnia 2011 Zajęcia wyrównawcze w klasach I-III- prowadząca Beata Z. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w kl. I-III- prowadząca Marta Ż Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-VI: ortograffiti Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe artystyczne: koło plastyczne w klasach IV-VI Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające - koło języka angielskiego Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające- koło muzyczne Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne Sprawozdanie końcowe Harmonogram zajęć "Możesz więcej" Wyniki rekrutacji "Możesz więcej" Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym z ryzyka dysleksji Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy Zajęcia rozwijające poprzez szachy zainteresowania matematyczno-przyrodnicze Zajęcia rozwijające zainteresowaniaartystyczne Zajęcia z psychologiem Zajęcia z pedagogiem

Możesz więcej

HARMONOGRAM ZAJĘĆ –aktualny od 3 stycznia do 1 kwietnia 2011

HARMONOGRAM ZAJĘĆ –aktualny od 3 stycznia do 1 kwietnia 2011

w Szkole Podstawowej im.T.Kościuszki w Zarzycach Wielkich

w Projekcie„Od bariery po sukces!” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia

 i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie  9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

l. godz.

 

Godziny

Daty zajęć

od 3.01.-1.04.2011

 

N- l  prowadzący

zajęcia

 

Nr sali

 1.  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

w klasach I-III: klasa I

Pon.

1h

 

------------

Pt.

1h

1240-1325

 

 

--------------

 

1050-1135

3,10,17,24,31.styczeń

14,21,28  luty

7,14,21,28 marzec

----------------------------

7,14,21,28 styczeń

18,25  luty

4,11,18,25 marzec

 

 

 

Marta Żak

 

 

 

Nr 2

 1.  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach

I-III:  klasa II

 

Pt.

1h

 

1145-1230

7,14,21,28  styczeń

4,18,25  luty

4,11,18,25 marzec

 

Marta Żak

 

Nr 2

 1.  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

w klasach I-III:

klasa III

Pon.

1h

 

------------

środy  

1h

1240-1325

 

 

-----------

1240-1325

3,10,17,24 styczeń

14,21,28 luty

7,14,21,28 marzec

5,12,19,26 styczeń

16,23 luty

2,9,16,23,30 marzec

 

 

Beata Zając

 

 

Nr 3

 1.  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z mat.

w klasach IV-VI: kl. IV

 

Czwartki

1h

 

1325-1420

6,13,20,27 styczeń

17,24 luty

3,10,17,24,31 marzec

 

Dorota Łyczak

 

Nr 4

 1.  

Zajęcia dydakt.  wyrówn.

z matematyki

w kl. IV-VI: klasa V

 

 

Pon.

1h

 

1240-1325

3,10,17,24, styczeń

14,21,28 luty

7,14,21,28 marzec

 

Dorota Łyczak

 

Nr 5

 1.  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego: ortograffiti

w klasach IV-VI

 

Czwartki

2h

 

 

1335-1510

13,20,27 styczeń

17,24 luty

3,10,17,24,31 marzec

 

Jadwiga Janocik

 

Nr 5

 1.  

Zajęcia Dyd.-wyr.

z j.polskiego: ortograffiti

w klasach IV-VI

 

Pon.

1h

 

1240-1325

3,10,17,24 styczeń

14,21,28 luty

7,14,21,28 marzec

 

Jolanta Godula

 

Nr 4

 1.  

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe artystyczne:k. muzyczne

w kl.I-IV

 

Środy

2h

 

1240-1420

5,12,19,26 styczeń

16,23 luty

2,9,16,23,30 marzec

 

 

Bogdan Oczkowski

 

 

Nr 2

 1.  

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe artystyczne: koło plastyczne

w kl. IV-VI

Sobota

4h co 2 tygodnie

 

900-1215

15,29 styczeń

19  luty

5,19 marzec

 

 

Jadwiga Janocik

 

świetlica

 1.  

Zajęcia rozwijające:

koło języka angielskiego

w kl. I-IV

 

Pon.

2h

 

1240-1420

3,10,17,24, styczeń

14,21,28 luty

7,14,21,28 marzec

 

Sylwia Pacułt

 

Nr 1

 1.  

Zajęcia z zakresu doradztwa i opieki

ped. - psych.

klasach I-VI

 

Pon.

1h

 

 

1240-1325

3,10,17,24, styczeń

14,21,28 luty

7,14,21,28 marzec

 

 

Katarzyna Lenik

 

Nr 6

 

 

 

Zarzyce Wielkie,20.12.2010.                                                                Opracował szkolny koordynator: Wiesława Knawa